KZ  RU 

Деловой визит Председателя Правления Компании

 
 
 
 
В апреле месяце текущего года Руководство АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (далее Компания) в лице Председателя Правления Компании - Абдрахманова Темиржана Кайратовича прибыло с деловым визитом в АО «Тыныс».
В ходе ознакомления Председателя Правления с производственными площадями предприятия, также обсуждались обще - экономическое состояние завода, проблемные вопросы и развитие гражданского направления производства. Большое внимание уделялось обсуждению расширения номенклатуры продукции предприятия и каналов сбыта.

Ағымдағы жылдың сәуір айында «Қазақстан Инжиниринг ҰК» АҚ» (бұдан әрі - Компания) басшылығы атынан компанияның Басқарма төрағасы - Әбдірахманов Теміржан Қайратұлы «Тыныс» АҚ-на іскерлік сапармен келді.
Басқарма Төрағасын кәсіпорынның өндірістік алаңдарымен таныстыру барысында зауыттың жалпы экономикалық жағдайын, проблемалық мәселелерді және өндірістің азаматтық бағытын дамыту мақсатын талқыланды.
Кәсіпорын өнімдерінің номенклатурасы мен сату арналарын кеңейтудің талқылауына көп көңіл бөлінді.