Главная

«Самұрық-Қазына» қоры компанияларының сатып алулары туралы барлық мәліметтер енді бір ресурста – www.skm.kz сайтында қолжетімді болады. Все сведения о закупках компаний Фонда «Самрук-Казына» теперь доступны на одном ресурсе – www.skm.kz

Еншілес және тәуелді компаниялардың сатып алуларын жетілдіру саясатын іске асыру шеңберінде және ашықтық пен жариялылықты арттыру мақсатында «Самұрық-Қазына» АҚ қорында сатып алу жөніндегі жаңа тегін ақпараттық ресурс www.skm.kz жұмыс істейді. Аталған ресурс Қор ұйымдарының: Қазақстан темір жолы, ҚазМұнайГаз, ҚазАтомПром, Самұрық-Энерго және т.б. компаниялар тобының сатып алулары туралы ең өзекті әрі шынайы ақпарат онлайн режимде орналастырылатын бірыңғай ақпараттық алаң болып табылады. «Сатып алу» модулінде өткен немесе өтетін сатып алулар туралы хабарландырулар, тендерлік құжаттамалар, ашу және қорытындылау хаттамалары, сондай-ақ Қор компанияларындағы сатып алулардың барлық тәсілдері: бір көзден алу, ашық тендер, баға ұсыныстарын сұрату және т.б. бойынша сатып алу рәсімдеріне ілеспе өзге де ақпарат орналастырылған. Енді жеткізушілерге Қор ұйымдарының 200-ден аса сайтын қарау қажет болмайды. Тек осы аталған сайтта ғана, «Жоспарлар» модулінде Қордың 240-тан астам компаниясының жалпы сомасы 3 трлн.теңгеден асатын шоғырландырылған сұранысын және тауарлардағы, жұмыстардағы және қызметтердегі 375 000-ға жуық позицияны көруге болады. Сондай-ақ Қор компанияларының жылдық және ұзақмерзімді жоспарларын жүктеуге мүмкіндік бар. Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасының (ТЖҚ БНА) бірегей коды бойынша бірнеше секунд ішінде тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің керекті позициясы бойынша ақпарат алуға болады. Қажет болған жағдайда, пошта жәшігіне компанияның атауы, сатып алу орны мен күні, бағасы көрсетілген өткен немесе жоспарланған сатып алулар туралы жедел хабарламалар (атаулы таратпа) келеді. Порталда Қор компанияларының сатып алу мәселелері жөніндегі басқа да көптеген пайдалы әрі қызықты ақпарат берілген: адал жеткізушілердің, отандық тауар өндірушілердің тізілімдері, сатып алу мәселелері жөніндегі нормативтік-құқықтық актілер және т.б. Сізді Порталға тіркеліп, пайдаланушылар қатарына қосылуға шақырамыз. ________________________________________________________________________ В рамках реализации политики по усовершенствованию закупок дочерних и зависимых компаний и с целью увеличения прозрачности и гласности, в Фонде АО «Самрук – Казына» функционирует новый бесплатный информационный ресурс по закупкам www.skm.kz. Данный ресурс является единой информационной площадкой на которой размещается в режиме он-лайн самая актуальная и объективная информация о закупках организаций Фонда: группы компаний Қазақстан темір жолы, Казмунайгаз, Казатомпром, Самрук-энерго и др. В модуле «Закупки» сайта размещены объявления о проведенных или проводимых закупках, тендерные документации, протоколы вскрытия и подведения итогов, а также иная информация, сопутствующая процедурам закупок компаний Фонда по всем способам закупок: один источник, открытый тендер, запрос ценовых предложений и др. Теперь у поставщиков отпала необходимость в просмотрах более 200 сайтов организаций Фонда. Только на данном сайте, в модуле «Планы», доступна к просмотру консолидированная потребность более чем 240 компаний Фонда на общую сумму более 3 трлн.тенге и порядка 375 000 позиций в товарах, работах и услугах. Также имеется возможность скачивания годовых и долгосрочных планов компаний Фонда. По уникальному коду Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ) за несколько секунд возможно получить информацию по интересующим позициям товаров, работ и услуг. При необходимости, на почтовый ящик придет немедленное уведомление (адресная рассылка) о проведенных или планируемых закупках с описанием наименования компании, места и даты закупок, цены. На Портале представлено много другой полезной и интересной информации по вопросам закупок компаний Фонда: реестры добросовестных поставщиков, отечественных товаропроизводителей, нормативные правовые акты по вопросам закупок и др. Приглашаем Вас зарегистрироваться и влиться в ряды пользователей Портала.

 

Поиск по сайту

Счетчики посещений

Официальный сайт Президента Республики Казахстан