tynys -

0 sec.
Views: 0
tynys -

0 sec.
Views: 0
 

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Генеральный директор
Калманбаев Кайрат Жаныбаевич

Главная

«Самұрық-Қазына» қоры компанияларының сатып алулары туралы барлық мәліметтер енді бір ресурста – www.skm.kz сайтында қолжетімді болады. Все сведения о закупках компаний Фонда «Самрук-Казына» теперь доступны на одном ресурсе – www.skm.kz

Еншілес және тәуелді компаниялардың сатып алуларын жетілдіру саясатын іске асыру шеңберінде және ашықтық пен жариялылықты арттыру мақсатында «Самұрық-Қазына» АҚ қорында сатып алу жөніндегі жаңа тегін ақпараттық ресурс www.skm.kz жұмыс істейді. Аталған ресурс Қор ұйымдарының: Қазақстан темір жолы, ҚазМұнайГаз, ҚазАтомПром, Самұрық-Энерго және т.б. компаниялар тобының сатып алулары туралы ең өзекті әрі шынайы ақпарат онлайн режимде орналастырылатын бірыңғай ақпараттық алаң болып табылады. «Сатып алу» модулінде өткен немесе өтетін сатып алулар туралы хабарландырулар, тендерлік құжаттамалар, ашу және қорытындылау хаттамалары, сондай-ақ Қор компанияларындағы сатып алулардың барлық тәсілдері: бір көзден алу, ашық тендер, баға ұсыныстарын сұрату және т.б. бойынша сатып алу рәсімдеріне ілеспе өзге де ақпарат орналастырылған. Енді жеткізушілерге Қор ұйымдарының 200-ден аса сайтын қарау қажет болмайды. Тек осы аталған сайтта ғана, «Жоспарлар» модулінде Қордың 240-тан астам компаниясының жалпы сомасы 3 трлн.теңгеден асатын шоғырландырылған сұранысын және тауарлардағы, жұмыстардағы және қызметтердегі 375 000-ға жуық позицияны көруге болады. Сондай-ақ Қор компанияларының жылдық және ұзақмерзімді жоспарларын жүктеуге мүмкіндік бар. Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасының (ТЖҚ БНА) бірегей коды бойынша бірнеше секунд ішінде тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің керекті позициясы бойынша ақпарат алуға болады. Қажет болған жағдайда, пошта жәшігіне компанияның атауы, сатып алу орны мен күні, бағасы көрсетілген өткен немесе жоспарланған сатып алулар туралы жедел хабарламалар (атаулы таратпа) келеді. Порталда Қор компанияларының сатып алу мәселелері жөніндегі басқа да көптеген пайдалы әрі қызықты ақпарат берілген: адал жеткізушілердің, отандық тауар өндірушілердің тізілімдері, сатып алу мәселелері жөніндегі нормативтік-құқықтық актілер және т.б. Сізді Порталға тіркеліп, пайдаланушылар қатарына қосылуға шақырамыз. ________________________________________________________________________ В рамках реализации политики по усовершенствованию закупок дочерних и зависимых компаний и с целью увеличения прозрачности и гласности, в Фонде АО «Самрук – Казына» функционирует новый бесплатный информационный ресурс по закупкам www.skm.kz. Данный ресурс является единой информационной площадкой на которой размещается в режиме он-лайн самая актуальная и объективная информация о закупках организаций Фонда: группы компаний Қазақстан темір жолы, Казмунайгаз, Казатомпром, Самрук-энерго и др. В модуле «Закупки» сайта размещены объявления о проведенных или проводимых закупках, тендерные документации, протоколы вскрытия и подведения итогов, а также иная информация, сопутствующая процедурам закупок компаний Фонда по всем способам закупок: один источник, открытый тендер, запрос ценовых предложений и др. Теперь у поставщиков отпала необходимость в просмотрах более 200 сайтов организаций Фонда. Только на данном сайте, в модуле «Планы», доступна к просмотру консолидированная потребность более чем 240 компаний Фонда на общую сумму более 3 трлн.тенге и порядка 375 000 позиций в товарах, работах и услугах. Также имеется возможность скачивания годовых и долгосрочных планов компаний Фонда. По уникальному коду Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ) за несколько секунд возможно получить информацию по интересующим позициям товаров, работ и услуг. При необходимости, на почтовый ящик придет немедленное уведомление (адресная рассылка) о проведенных или планируемых закупках с описанием наименования компании, места и даты закупок, цены. На Портале представлено много другой полезной и интересной информации по вопросам закупок компаний Фонда: реестры добросовестных поставщиков, отечественных товаропроизводителей, нормативные правовые акты по вопросам закупок и др. Приглашаем Вас зарегистрироваться и влиться в ряды пользователей Портала.

 

Объявление на электронный открытый тендер с применением торгов на понижение, по закупке Услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы (аис) управления предприятием и бюджетирования на базе программного продукта "1С:Предприятие 8 упп для

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, «1 С: кәсіпорын Қазақстан үшін 8 ӨКБ» бағдарламалық өнім базасында кәсіпорынды басқарудың және бюджеттеудің автоматталған ақпарат жүйесі (ааж) қосақтанып жүру бойынша қызметтерді сатып алу жөніндегі сауданың төмендеуін қолданумен электронды ашық тендерді өткізуі туралы хабарлайды. Барлық сатылып алынатын қызметтердің тізімі, саны, қосымша сипаттізімі, жеткізудің орыны мен мерзімі, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №97407 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 23 маусымы сағат 10-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о проведении электронного открытого тендера с применением торгов на понижение по закупке Услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы (аис) управления предприятием и бюджетирования на базе программного продукта «1С:Предприятие 8упп для Казахстана». Полный перечень закупаемых услуг их количество, подробная спецификация, место и срок поставки, а так же пакет тендерной документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №97407. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 10ч.00мин. 23 июня 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78 :

 

Объявление об аукционе по реализации актива "Волга гос.номер С 660 ГАЗ-31105-501

Объявление об аукционе по реализации актива "Волга гос.номер С 660 ГАЗ-31105-501.

 

Объявление на повторное проведение электронных закупок, способом запроса ценовых предложений по закупу работ по ремонту головок и освидетельствование газовых емкостей

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, газ сыйымдылықтарын куәландыру және бастиектерінің жөндеуі бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді қайта өткізуі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №93917 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 02 маусым сағат 15-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о повторном проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу работ по ремонту головок и освидетельствование газовых емкостей. Подробная спецификация проводимых работ, место и срок выполнения работ, а так же пакет тендерной документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №93917. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 15ч.00мин. 02 июня 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Объявление на повторное проведение электронных закупок, способом запроса ценовых предложений по закупу "Молоко 3,2% (СТ РК 1760-2008)"

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, СТ РК 1760-2008 сүтін сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді қайта өткізуі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №93887 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 02 маусым сағат 10-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о повторном проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу молока СТ РК 1760-2008. Подробная спецификация, а так же пакет документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №93887. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 10ч.00мин. 02 июня 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Объявление на повторное проведение электронных закупок, способом запроса ценовых предложений по закупу "Мясо говядины"

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, сиыр етін сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді қайта өткізуі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №93863 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 02 маусым сағат 10-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о повторном проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу мяса говядины. Подробная спецификация, а так же пакет документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №93863. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 10ч.00мин. 02 июня 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Объявление на повторное проведение электронных закупок, способом запроса ценовых предложений по закупу "Топливный насос 748 А"

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, 748 А жанармай сорғышын сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді қайта өткізуі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №93197 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 29 мамыр сағат 10-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о проведении повторных электронных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу топливного насоса 748 А. Подробная спецификация, а так же пакет документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №93197. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 10ч.00мин. 29 мая 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Объявление на электронный закуп, способом запроса ценовых предложений по закупу работ по ремонту головок и освидетельствование газовых емкостей

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, газ сыйымдылықтарын куәландыру және бастиектерінің жөндеуі бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді өткізуі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №92020 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 26 мамыр сағат 09-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу работ по ремонту головок и освидетельствование газовых емкостей. Подробная спецификация проводимых работ, место и срок выполнения работ, а так же пакет тендерной документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №92020. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 09ч.00мин. 26 мая 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Объявление на повторный открытый тендер по закупу "Сырья для производства полиэтиленовых труб"

«Тыныс» акционерлік қоғамы (Көкшетау қ. 020004, Мир көшесі 13, электрондық мекен-жайы Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) 2013 жылғы 7 шілдеден ««Самұрық Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры»» АҚ-ның директорлар кеңесінің №93 (одан әрі қарай – Сатып алу Ережесі) шешімімімен бекітілген «Самұрық Қазына» АҚ-на тікелей және жанама жатқызылатын дауыс беруші акцияларының елу және елуден астам пайызы бар заңды тұлғалармен және «Самұрық Қазына» АҚ-ның (одан әрі қарай - Қор) сатып алуды іске асырудың бірыңғай Ережелерін басшылыққа ала отырып, «Полиэтилен құбырларының өндірісі үшін шикізат» сатып алу жөніндегі электронды ашық тендерді қайта өткізуі туралы хабарлайды. Сатылып алынатын тауардың қосымша сипаттізімі, жеткізудің орыны мен мерзімі, сонымен қатар тендерлік құжаттаманың пакеті www.tender.sk.kz сайтында, №91793 хабарламасында көре аласыздар.. Тендерлік өтініштерді (www.tender.sk.kz) жүйесінде тіркеудің соңғы мерзімі 2014 жылдың 02 маусымы сағат 09-00. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады 8 (7162) 25-82-78 ________________________________________________________________________ АО «Тыныс» (020004, г.Кокшетау, ул. Мира 13, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности и доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» от 07.06.2013г. протокол №93, объявило о проведении повторного электронного открытого тендера по закупке «Сырья для производства полиэтиленовых труб». Подробная спецификация закупаемого товара, место и срок поставки, а так же пакет тендерной документации можно скачать на сайте www.tender.sk.kz, объявление №91793. Окончательный срок регистрации тендерных заявок в системе (www.tender.sk.kz) 09ч.00мин. 02 июня 2014 года. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7162) 25-82-78

 

Страница 5 из 11

Поиск по сайту

Счетчики посещений

Кто на сайте

Официальный сайт Президента Республики Казахстан